top of page

Tjenester

Fagmann på visning

En byggmester kan raskt gjøre rede for om et boligkjøpet er en god investering.

Som fagmann går vi gjennom boligen sammen, du får råd om hvordan boligen kan 

tilpasses deg og din familie, eller få pris på bygningsdeler som skal skiftes eller 

oppgraderes.

 

 

Eierskifterapport

I denne rapporten blir boligen kontrollert og vurdert, også når det gjelder

lovlighetsmangler.

Oversiktelig rapport med tilstandsgrad over alle bygningsdeler i boligen.

Verdi-lånetakst

En verditakst gir oversikt over tomteverdi, teknisk verdi og markedsverdi. Typisk benyttes denne ved boligsalg, men også ofte for å forbedre lånevilkår, boligkreditt eller arveoppgjør.

Våre samarbeidspartnere

Advokatbistand

Hjemtakst samarbeider med advokatfirmaet Austin Lyngmyr & Co. Ved behov for advokatbistand innen fast eiendom, har  Austin Lyngmyr & Co spisskompetanse. De vil vurdere om du har en sak å gå videre med og bistår klienter innen sine fagområder uansett hvor klienten bor uten ekstra kostnader for klienten. Klikk her for å sende de en henvendelse.

bottom of page