top of page

Vi utfører takst for trygg bolighandel

og sikkert hushold.

Hos oss blir alle takster utført av

fagmenn og byggmestere

Fagmann på visning

Eierskifterapport

Verdi-lånetakst

Vi foretar takster i Oslo & Akershus området

Vi benytter kun takstmenn med byggteknisk bakgrunn for å sikre en så trygg takst for våre kunder som mulig. 

En verditakst gir oversikt over tomteverdi, teknisk verdi og markedsverdi. Typisk benyttes denne ved boligsalg, men også ofte for å forbedre lånevilkår, boligkreditt eller arveoppgjør.

I denne rapporten blir boligen kontrollert og vurdert, også når det gjelder

lovlighetsmangler.

Oversiktelig rapport med tilstandsgrad over alle bygningsdeler i boligen.

En byggmester kan raskt gjøre rede for om et boligkjøpet er en god investering.

Som fagmann går vi gjennom boligen sammen, du får råd om hvordan boligen kan 

tilpasses deg og din familie, eller få pris på bygningsdeler som skal skiftes eller 

oppgraderes.

 

 

bottom of page